Konferencja

O KONFERENCJI NAUKOWO-SZKOLENIOWEJ
„Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dziecka z deficytem słuchu”

Lublin, 9 października 2013 roku, w godzinach 9.00–15.00
Zespół Szkół nr 5 im. Jana Pawła II, ul. Elsnera 5, Lublin

Konferencja adresowana jest do szeroko rozumianej grupy praktyków–specjalistów: psychologów, pedagogów, logopedów, nauczycieli, pracowników służby zdrowia i innych zainteresowanych osób, które w swojej pracy koncentrują się na udzielaniu pomocy małym dzieciom z deficytem słuchu.

Problematyka konferencji wynika z potrzeby wymiany poglądów dotyczących różnych, czasem odmiennych podejść do zagadnienia wczesnej interwencji i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka z uszkodzonym słuchem. Zagadnienia te będą przedmiotem refleksji teoretycznej, jak też prezentacji dowodów praktycznych.

Celem konferencji jest popularyzowanie wiedzy o wczesnym rozpoznawaniu niedosłuchu u dzieci, metodach diagnozowania, wpływie uszkodzenia słuchu na różne aspekty rozwoju dziecka, interwencji terapeutycznej.

Organizacja Narodów Zjednoczonych„Dziecko i matka mają prawo do specjalnej opieki i pomocy”
(ONZ, 1948, Art. 2582)

Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury„Opieka we wczesnym dzieciństwie i programy edukacyjne dla dzieci w wieku do 6 lat powinny być opracowywane lub przekształcone tak, aby sprzyjać rozwojowi fizycznemu, intelektualnemu i społecznemu oraz osiąganiu dojrzałości szkolnej.” (UNESCO, 1994, 853)

Warunki uczestnictwa:

  • W celu zgłoszenia się na konferencję należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go drogą mailową na adres zp3konferencja@o2.pl lub pocztą na adres: ZESPÓŁ PORADNI NR 3 ul. Młodej Polski 30, 20-863 Lublin do dnia 30.09.2013 roku.
  • Udział w konferencji jest bezpłatny. Wstęp wolny dla zarejestrowanych uczestników. Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
  • Dodatkowe informacje będą udzielane telefonicznie 81 741 09 30, 501 370 090 lub drogą elektroniczną zp3konferencja@o2.pl
  • Szczegółowy program i tematyka wystąpień oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są do pobrania na stronie internetowej poradni www.zp3.lublin.pl/konferencja (w zakładce KONFERENCJA).

W ramach konferencji zapewniamy:

  • zaświadczenie potwierdzające udział w konferencji oraz teczkę z materiałami konferencyjnymi
  • przerwę kawową, lunch

Miejsce konferencji:

  • Zespół Szkół nr 5 im. Jana Pawła II, ul. Elsnera 5, Lublin

PobierzPobierz informację o konferencji w formacie PDF