Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna
nr 6

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 6

ZAPROSZENIE

Do szkoły dla Rodziców i Wychowawców

Wychowywać to kochać i wymagać

Serdecznie zapraszamy do udziału w programie „Szkoła dla rodziców i wychowawców”.
Celem programu jest wspieranie rodziców i wychowawców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą. Nauka umiejętności lepszego porozumiewania się, refleksja nad własną postawą wychowawczą, wymiana doświadczeń, to małe kroki ku głębszej relacji, dającej zadowolenie, poczucie wzajemnej bliskości. To także nauka dialogu i kształtowanie więzi opartych na wzajemnym szacunku.

Program obejmuje 10 cotygodniowych spotkań na terenie Poradni. Zajęcia rozpoczynają się 29 listopada 2022 roku, godz. 17.00.

Spotkania poprowadzą psycholodzy Aleksandra Palczewska-Chrześćjan i Ewelina Cecherz.

Jeśli chcesz:

 • Poprawić swoje relacje z dziećmi
 • Lepiej rozumieć i wspierać swoje dziecko
 • Nauczyć się aktywnego słuchania
 • Poprawić relacje w całej rodzinie

Zgłoś się do udziału w programie, telefonicznie pod nr 81 741-09-30; 501 370 090 lub osobiście w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 6 w Lublinie, ul. Młodej Polski 30.

Serdecznie zapraszamy!

WARSZTATY DLA DOBRYCH RODZICÓW

Zapraszamy na warsztaty adresowane do rodziców dzieci z ADHD – zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi. Warsztaty pomagają zrozumieć dziecko z ADHD i skutecznie mu pomóc.

Program warsztatów:

 • W trakcie warsztatów uczestnicy zdobędą praktyczną i teoretyczną wiedzę na temat konkretnych metod i technik pracy z dziećmi, poznają sposoby radzenia sobie z wieloma typowymi problemami związanymi z nadpobudliwością dzieci.
 • Pomiędzy zajęciami rodzice ćwiczą w codziennym życiu poznane w trakcie danego warsztatu techniki i metody dostosowując je do własnego dziecka. Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymają komplet materiałów szkoleniowych i zalecenia do pracy w domu.

Planowany czas: Cykl 12 spotkań, co tydzień po 2 godziny zegarowe.

Planowane pierwsze spotkanie: 14 września 2022r., (środa) w godzinach 17:00 – 19:00.

Miejsce spotkań: Zespół Poradni nr 3 w Lublinie ul. Młodej Polski 30, 20-863 Lublin.

Prowadzące:

 • Ewa Korol-Kozak – psycholog
 • Maria Rożnowska – psycholog, psychoterapeuta

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 6Świadczymy pomoc psychologiczno-pedagogiczną nieodpłatnie, na terenie poradni, a także w środowisku jak najbliżej dziecka / ucznia, rodzica, nauczyciela — w przedszkolu, szkole i placówce.

Tworzymy zespół psychologów, pedagogów, logopedów, doradców zawodowych, który posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie systemu profilaktyki i pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Wychodzimy naprzeciw indywidualnym potrzebom, trudnościom, predyspozycjom i zainteresowaniom dzieci, młodzieży, rodziców, nauczycieli i wychowawców.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 6Pomagamy zrozumieć Ci Twoją aktualną sytuację, towarzyszymy w uzyskiwaniu pozytywnych zmian i poprawie funkcjonowania. Doradzamy jak radzić sobie z problemami emocjonalnymi, edukacyjnymi, psychologicznymi, społecznymi.

Proponujemy różne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej w zależności od potrzeb i oczekiwań:

 • specjalistyczną diagnozę
 • poradnictwo i konsultacje
 • doradztwo socjalne
 • mediacje i interwencje w sytuacjach kryzysowych
 • „psychoedukację” – warsztaty i treningi
 • edukację prozdrowotną
 • wsparcie metodyczne i merytoryczne dla nauczycieli
 • szkolenia, konferencje
 • praktyki zawodowe, staże absolwenckie, wolontariat
 • orzekanie o potrzebie indywidualnego nauczania i kształcenia specjalnego
 • opiniowanie w szerokim zakresie potrzeb i problemówMISJA I WIZJA PORADNI

MISJA

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 6Naszą misją jest służenie klientom poradni pomocą w ich wszechstronnym realizowaniu się, zachowując godność jednostki i oferując najwyższy poziom wykonania specjalistycznej usługi.

Wszyscy pracownicy są skoncentrowani na trwałych i uniwersalnych zasadach i wartościach, podejmując najlepsze i skuteczne działania wobec klientów poradni.

Stale podnosimy kwalifikacje i prestiż zawodu na najwyższym poziomie, rozwijamy standardy zawodowe i etyczne, oferując wzajemną pomoc i wsparcie.

WIZJA

PRAGNIEMY

 • mieć wpływ na proces wychowania dzieci i młodzieży
 • aby poradnia cieszyła się uznaniem i sympatią naszych klientów

NASZYM CELEM JEST

 • tworzyć nowoczesną poradnię XXI wieku
 • aby poradnia była postrzegana jako jedna z najlepszych w Lublinie

JESTEŚMY

 • otwarci na potrzeby drugiego człowieka
 • potrzebni – bo problemów jest coraz więcej
 • zdolni do zmiany na lepsze

MYŚLIMY

 • że od nas samych bardzo dużo zależy
 • że jesteśmy w stanie wiele osiągnąćATUTY PORADNI

 • działamy od 1 X 1967 r. – najstarsza poradnia w Lublinie i województwie lubelskim
 • Szkoła dla Rodziców i Wychowawców
 • realizacja zadań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 • warsztaty rozwoju osobistego dla młodzieży
 • mediacje, „Klub Młodych Mediatorów” w szkołach
 • koordynowanie pilotażowego programu mediacji rówieśniczych pod patronatem Rzecznika Praw Dziecka uczniów wytypowanych Gimnazjów z obszaru Okręgu Sądu Okręgowego
 • Młodzieżowe Forum Filmowe
 • specjalistyczne kwalifikacje: terapeuta pedagogiczny, mediator, pedagog specjalny
 • czynny udział w konferencjach
 • opinie eksperckie dla lubelskiego Kuratora Oświaty w sprawie odmowy kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania
 • spotkania metodyczne dla nauczycieli
 • wystąpienia specjalistów w mediach
 • autorskie programy profilaktyczne, innowacje psychologiczno-pedagogiczne
 • praktyki studenckie w ramach porozumień zawartych z uczelniami wyższymi: UMCS (Zakład Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego, Wydział Pedagogiki i Psychologii), WSEI (Wydział Pedagogiki i Psychologii), WSSP
 • patronat Zespołu Poradni nr 3 nad projektem „Psychiatra też dla ludzi” — adresowanym do studentów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, uczniów szkół średnich i gimnazjalnych
 • staże absolwenckie dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy
 • staże specjalizacyjne dla lekarzy z oddziału neurologii dziecięcej DSK w Lublinie
 • wolontariat
 • poradnia online

Przejdź do galerii zdjęćPodziękowania i rekomendacje — zobacz

Biuletyn informacyjny