Specjalistyczna Poradnia Wczesnej Diagnozy i Rehabilitacji

Specjalistyczna Poradnia Wczesnej Diagnozy i Rehabilitacji

INFORMACJA O ZGŁOSZENIACH

Informujemy, że zgłoszenia do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 6 oraz Specjalistycznej Poradni Wczesnej Diagnozy i Rehabilitacji przyjmujemy w formie elektronicznej poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie Lubelskiego Portalu Oświatowego.

Link do elektronicznego formularza: https://wniosekppp.edu.lublin.eu/.

Prosimy o prawidłowy wybór adresata - Zespół Poradni nr 3, ul. Młodej Polski 30, 20-863 Lublin.

Informujemy, że istnieje również możliwość wydrukowania zgłoszenia ze strony internetowej poradni, zakładka DO POBRANIA (PPP) / DO POBRANIA (SPWDiR) a następnie dostarczenie go osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres: Zespół Poradni nr 3, ul. Młodej Polski 30, 20-863 Lublin.

Specjalistyczna Poradnia Wczesnej Diagnozy i RehabilitacjiŚwiadczymy specjalistyczną pomoc nieodpłatnie, na terenie poradni, a także w środowisku jak najbliżej dziecka, rodzica, nauczyciela — w domu, przedszkolu, szkole i placówce.

Tworzymy zespół psychologów, psychologów klinicznych, pedagogów specjalnych, surdopedagogów, tyflopedagogów, neurologopedów, terapeutów SI i ASD, fizjoterapeutów, który posiada wieloletnie doświadczenie w diagnozie i terapii niemowląt i małych dzieci z różnego rodzaju nieprawidłowościami w rozwoju.

Proponujemy różne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej w zależności od potrzeb dla rodziców i ich dzieci z:

 • opóźnionym, zaburzonym, nieharmonijnym rozwojem psychoruchowym
 • upośledzeniem umysłowym różnego stopnia - lekki, umiarkowany, znaczny, głęboki
 • niedosłuchem i niesłyszących
 • słabowidzących i niewidzących
 • niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją
 • spektrum autyzmu, w tym autyzmem i zespołem Aspergera
 • wadami genetycznymi i chorobami metabolicznymi
 • zaburzeniami neurorozwojowymi
 • zaburzeniami integracji sensorycznej
 • zaburzeniami komunikacji
 • innymi sprzężonymi zaburzeniami

Specjalistyczna Poradnia Wczesnej Diagnozy i RehabilitacjiŚwiadczymy także pomoc specjalistyczną dla:

 • nauczycieli
 • wychowawców

pracujących z dziećmi z niepełnosprawnością.
MISJA I WIZJA PORADNI

MISJA

Specjalistyczna Poradnia Wczesnej Diagnozy i RehabilitacjiNaszą misją jest służenie klientom poradni pomocą w ich wszechstronnym realizowaniu się, zachowując godność jednostki i oferując najwyższy poziom wykonania specjalistycznej usługi.

Wszyscy pracownicy są skoncentrowani na trwałych i uniwersalnych zasadach i wartościach, podejmując najlepsze i skuteczne działania wobec klientów poradni.

Tworząc elitę poradnictwa stale podnosimy kwalifikacje i prestiż zawodu na najwyższym poziomie, rozwijamy standardy zawodowe i etyczne, oferując wzajemną pomoc i wsparcie.

WIZJA

PRAGNIEMY

 • mieć wpływ na proces wychowania dzieci i młodzieży
 • aby poradnia cieszyła się uznaniem i sympatią naszych klientów

NASZYM CELEM JEST

 • stworzyć nowoczesną poradnię XXI wieku
 • aby poradnia była postrzegana jako najlepsza w Lublinie

JESTEŚMY

 • otwarci na potrzeby drugiego człowieka
 • potrzebni – bo problemów jest coraz więcej
 • zdolni do zmiany na lepsze

MYŚLIMY

 • że od nas samych bardzo dużo zależy
 • że jesteśmy w stanie wiele osiągnąćATUTY PORADNI

Specjalistyczna Poradnia Wczesnej Diagnozy i Rehabilitacji
 • działamy od 1 września 1994 r.
 • udział w projekcie "Ku rozwojowi" w ramach programu Erasmus+, Akcja 1 - Mobilność kadry edukacji dorosłych
 • Terapia Psychomotoryczna według Procus i Block
 • Terapia Integracji Sensorycznej
 • Terapia NDT-Bobath
 • patronat Akademii Nauk Stosowanych Wincentego Pola
 • realizacja zadań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 • specjalistyczna pomoc dla dzieci autystycznych z Powiatu Puławskiego od 2007 r.
 • specjalistyczne kwalifikacje: psychoterapeuta, terapeuta SI, oligofrenopedagog, tyflopedagog, neurologopeda, terapeuta ASD, rehabilitant
 • opinie eksperckie dla lubelskiego Kuratora Oświaty w sprawie potrzeby kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania
 • czynny udział w konferencjach; publikacje pokonferencyjne
 • spotkania metodyczne dla nauczycieli
 • bezpłatne konsultacje w ramach Światowego Dnia Wiedzy Na Temat Autyzmu oraz Ogólnopolskiego Dnia Bezpłatnych Konsultacji SI
 • wystąpienia specjalistów w mediach
 • autorskie programy profilaktyczne, innowacje psychologiczno-pedagogiczne
 • prowadzenie specjalistycznych spotkań organizowanych dla Doradców Metodycznych Miasta Lublin
 • subkonto w Fundacji Fuga Mundi — zbieranie funduszy na zakup sprzętu rehabilitacyjnego
 • staże specjalizacyjne dla lekarzy z oddziału neurologii dziecięcej DSK im. prof. Antoniego Gębali w Lublinie
 • staże w ramach specjalizacji w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży dla lekarzy z Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 w Lublinie
 • zajęcia dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych fizjoterapii „Fizjoterapia kliniczna w pediatrii"
 • praktyki studenckie w ramach porozumień zawartych z uczelniami wyższymi: UMCS (Zakład Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego, Wydział Pedagogiki i Psychologii), WSEI (Wydział Pedagogiki i Psychologii), Akademia Nauk Stosowanych Wincentego Pola w Lublinie
 • patronat Zespołu Poradni nr 3 nad projektem „Psychiatra też dla ludzi” — adresowanym do studentów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, uczniów szkół średnich i gimnazjalnych
 • wolontariat

Przejdź do galerii zdjęćPodziękowania i rekomendacje — zobacz

Biuletyn informacyjny