Specjalistyczna Poradnia Wczesnej Diagnozy i Rehabilitacji

Teren działania

Wykaz placówek objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną na podstawie
Uchwały Nr 991/XXXIX/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 13 marca 2014 r.

  • Przedszkole Specjalne nr 11, ul. Młodej Polski 30, 20-863 Lublin
  • Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Tajemniczy ogród” w Lublinie, ul. W. Kiwerskiego 3, 20-240 Lublin
  • Zespół Szkół nr 3, ul. Wyścigowa 31, 20-425 Lublin
    • Policealne Studium Integracyjne
    • Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące
    • Technikum z Oddziałami Integracyjnymi
    • Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 13 dla Uczniów Niesłyszących i Słabo Słyszących
    • Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 14 dla Uczniów Niewidomym i Słabo Widzących
  • Zespół Szkół nr 4 im. Janusza Korczaka, ul. Bronowicka 21, 20-301 Lublin
    • Szkoła Podstawowa nr 49
    • Szkoła Podstawowa Specjalna nr 26
    • Gimnazjum Specjalne nr 20
  • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2, ul. Głuska 5, 20-439 Lublin
    • Szkoła Podstawowa nr 53
    • Gimnazjum nr 21
  • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. Prof. Zofii Sękowskiej, ul. L. Hirszfelda 6, 20-092 Lublin
    • Szkoła Podstawowa nr 54
    • Gimnazjum nr 22
    • XVII Liceum Ogólnokształcące
  • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej im. Jana Pawła II, ul. L. Herc 4, 20-328 Lublin
    • Szkoła Podstawowa nr 55
    • Gimnazjum nr 23
    • XVI Liceum Profilowane
  • Fundacja Dom Dzieci „Benjamin” — Ośrodek Wsparcia
  • oraz dzieci i młodzież ze szkół i placówek działających na terenie miasta Lublina z:
    • autyzmem
    • upośledzeniem umysłowym wszystkich stopni
    • deficytem słuchu
    • deficytem wzroku
    • niepełnosprawnością ruchową
    • sprzężonymi niepełnosprawnościami

Specjalistyczna pomoc dla dzieci autystycznych z Powiatu Puławskiego

Informujemy, iż w roku 2012 na mocy porozumienia zawartego z Powiatem Puławskim, Specjalistyczna Poradnia Wczesnej Diagnozy i Rehabilitacji realizuje pomoc specjalistyczną na rzecz dzieci autystycznych z następujących gmin: Baranów, Janowiec, Kazimierz Dolny, Końskowola, Kurów, Markuszów, Nałęczów, Puławy, Wąwolnica, Żyrzyn.

Zapraszamy wszystkich rodziców dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu na specjalistyczną diagnozę i terapię.

Kontakt drogą telefoniczną, SMS, mailową w celu umówienia wizyty.